vaghestelledellorsa_bornunicorn

ipanatoothpaste_bornunicornThere’s a tube of Ipana toothpaste on Gianni Wald-Luzzati’s dresser.